Contact info: (021) 88102982-4
info@nirootransfo.com

ورود سفارش آنلاین

آقای عبدلله اصغرنژاد             رییس هیئت مدیره
آقای حسین عابدینی               نایب رییسهیئت مدیره

آقای بهروز اصغرنژاد             عضو هیئت مدیره

آقای فیروز منجیلی                 عضو هیئت مدیره         

آقای سید علی اکبر حسینی   عضو هیئت مدیره

آقای شهاب صالح فر               مدیرعامل