مقره

boshing.jpgمقره های فشار ضعیف و قوی (بوشینگ ها)

ترانسفورماتور های روغنی برای ایجادفاصله عایقی مناسب از محل اتصال کابل یا شینه نسبت به سطح درپوش و اتصال به منبع تغذیه و مصرف کننده مجهز به بوشینگهای فشار ضعیف و قوی می باشند. پارامترهای مهم در انتخاب بوشیگها عبارتند از ردیف ولتاژ ،جریان عبوری، رطوبت و آلودگی محیط و شرایط نسب Indoor و Outdoor . برای تامین پارامترهای ذکر شده بوشینگ ها با طول خزش متفاوت براساس استاندارد DIN42530 ، DIN42539، و .... که در دسترس می باشند،انتخاب و نصب میگردند.بوشینگها از Um=12KV به بالا طبق استاندارد دارای جرقه گیر می باشند که تنظیم فاصله جرقه گیر با توجه به شرایط محیط نصب مطابق جدول 1 امجام میپذیرد.وظیفه جرقه گیر ها ،حفاظت ترانسفورماتور در مقابل موج واتاژهای ناگهانی و انتقال ولتاژ اضافی به زمین از طریق بدنه ترانیفورماتور می باشد. بنابراین بایستی به تنظیم فواصل آن دقت شود.برای جلوگیری از خزش ، روی بوشینگها همواره باید تمیز باشد.بنابراین باید بصورت دوره ای روی آنها را تمیز کردو سطوح از لحاظ عدم وجود شکستگی چک شود. قطعات هادی بکاررفته اغلب از جنس برنج یا مس و واشرهای لاستیکی از جنس مخصوص مقاوم دربرابر روغن ترانسفورماتور و UV میباشد.
بطور معمول این بوشینگها برروی درپوش مخزن نصب می شوند و قابلیت نصب برروی دیواره مخزن را نیز دارا می باشند. لازم به ذکر است که برای کاهش ابعاد ترانسفورماتورها در مکانهایی مثل پست کمپکت و اتاقکها و ... از بوشینگهای دیگری به نام بوشینگ سوکتی Plug in bushing با کابل اتصال مخصوص خود بنام Elbow connection استفاده میکنند.
این بوشینگها از جنس اپوکسی رزین ساخته شده اند که علاوه بر کاهش ابعادی ترانسفورماتور در برابر شکنندگی مقوم بوده و بیشتر در مکانهای با آلودگی بالا استفاده میشوند.